บริการของเรา

ระบบเจาะอัดน้ำยาเคมี

1.การเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายในตัวอาคารเพื่อกำจัดและป้องกันปลวกสำหรับอยู่อาศัยทั่วไป

1.1 อาคารแบบพื้น ค.ส.ล บนคานติดดิน ใช้สว่านเจาะพื้นให้เป็นรูขนาด 5/8”(4 หุน) โดยเลือกใช้สว่านตามประเภทของวัสดุปูพื้นแล้วใช้สว่านเจาะคอนกรีตตามรูเดิมจนทะลุถึงชั้นดินหรือทรายข้างล่างแต่ละรูที่เจาะอยู่ในแนวระดับ 25 ซม.จากแนวกำแพงทิ้งช่วงห่างกันไม่เกิน 100 ซม. ต่อ 1 รูตลอดแนวกำแพงผนังห้องด้านในทั้งหมดเพื่ออัดน้ำยาตามระบบมาตรฐานสากล (Sub-Soil Pressure Injection) ให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณภายในอาคารทั้งหมด หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดและตกแต่งรูที่เจาะให้ใกล้เคียงกับ สภาพเดิมมากที่สุด

1.2 อาคารแบบยกพื้น มีช่วงมุดลอดใต้ถุน (Crawl-Space) ใช้หัวอัดน้ำยา (Sub-Soil Pressure Injection) อัดน้ำยาลงใต้ดินให้ห่างจากแนวคานด้านใน 15-20 ซม. โดยทิ้งระยะห่างกัน 150 ซม.ต่อจุดตลอดแนวคานด้านในทุกด้านโคนเสาทุกต้นและระบบท่อน้ำทิ้งทั้งหมดแล้วใช้หัวฉีดน้ำยา (Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินภายในซ้ำแบบปูพรมทุกตารางนิ้ว เพื่อให้น้ำยาซึมลงประสานกับน้ำยาซึ่งอัดไว้แล้วในระดับใต้คาน

2.การเจาะอัดเคลือบรอบนอกตัวอาคาร

2.1 บริเวณพื้นหินขัด กระเบื้องหรือ ค.ส.ล ใช้วิธีเจาะอัด เคลือบ น้ำยาและตกแต่ง เช่นเดียวกับการเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายในอาคาร

2.2 บริเวณดินทราย หรือกรวด ใช้หัวอัดน้ำยาอัดน้ำยาให้ ห่างจาก แนวคานด้านนอก 20ซม. โดยทิ้งระยะห่างกัน 50 ซม. ต่อจุด ตลอดแนวคานด้านนอก

2.3 การฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคาร ใช้หัวฉีดน้ำยา (Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินแบบปูพรมไว้ทุกตารางนิ้ว ตลอดแนวขอบ 1 เมตร รอบตัวอาคาร

3.การฉีดเคลือบน้ำยาโครงไม้ (Wood Treatment) โดย ใช้หัวฉีดน้ำยา (LowPressure Surface - Sprayer) ฉีดเคลือบโครงไม้ ฝ้าเพดาน โดยเน้นหนักตามรอยเลื่อน รอยต่อของโครงไม้น้ำยาเคลือบและซึมเนื้อไม้อย่างทั่วถึง

Credit : www.skpest.co.th