Clip VDO

ระบบวางท่อน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

 

ระบบวางท่อ

วิวัฒนาการใหม่..การจัดปลวกที่สมบูรณ์แบบ สำหรับอาคารที่กำลังก่อสร้าง ต้องการวางแผนล่วงหน้า

"ระบบวางท่อใต้ถุนอาคารและอัดฉีดน้ำยาเคมีลงดินกำจัดปลวกใต้ดิน" ก่อนการวางแผ่นพื้นและเทพื้นปูนปิดทับ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลดีที่สุด มีข้อดี คือ ไม่ต้องเจาะพื้นภายในอาคารให้มีตำหนิ ไม่มีการเปอะเปื้อน

การจัดเตรียมพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ใต้ถุนด้านในและรอบนอก ควรนำดินหรือทราย ปรับระดับตามที่ต้องการ จัดเก็บตอไม้ หมุดไม้ เศษไม้ ขยะ ออกนอกพื้นที่ให้หมด เพื่อไม่ให้เป็นอาหารของปลวกใต้ดิน

การ ป้องกันปลวกระบบวางท่อตามแนวคานคอดินใต้อาคาร เพื่อใช้ในการอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง อัดและฉีดน้ำยาเคมี เคลือบผิวดินใต้อาคาร ทำให้ผิวดินส่วนนั้น เป็นพิษเกินกว่าปลวกจะอาศัย หรือแทรกตัวผ่านขั้นมาทำลายอาคารได้ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในอนาคต

ขั้นตอน-วิธีการ ลักษณะการทำบริการ ลักษณะการทำบริการ
สำรวจพื้นที่คำนวณพื้นที่วางท่อ สรุปผล...การสำรวจเบื้องต้นแนะนำขั้นตอน-วิธีการระบบวางท่อการขอความร่วมมือเพื่อบริการที่ดีกว่า ดูแลจัดเก็บขยะไม่ให้มีเศษไม้หลงเหลือบริเวณใต้ถุนอาคาร
การติดตั้งระบบท่ออุปกรณ์ที่ใช้ เกรด A ท่อสีดำ PE/LDPE 20 mm. วาล์วฉีดน้ำยา 360 แบบผีเสื้อ พื้นที่ภายในใต้ถุนอาคาร วางท่อ-รัดเข็มขัดขนานกับคานคอดินด้านในเต็มพื้นที่ความยาวของท่อแต่ละเส้น ไม่เกิน 25 เมตรติดวาล์วหัวฉีดน้ำยากับท่อ ระยะห่าง 60-80 ซ.ม.ท่ออัดน้ำยาแต่ละเส้น มีหัวอัดน้ำยาอยู่ด้านนอก
การอัดน้ำยาเคมีลงดิน พื้นที่ภายในใต้ถุนอาคาร - รอบอาคารใช้หัวปักลงดินลึก 15-30 ซม. เพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดินพื้นที่ผิวหน้าดินด้านใน ระยะห่างทุก 1 เมตรต่อจุดเน้น-บริเวณรอบโคนเสาทุกต้น ห้องใต้บันได ห้องน้ำ น้ำยาผสมเสร็จอัดน้ำยาลงดินประมาณ 15 ลิตร/3 ตรม.
การฉีดพ่นผิวหน้าดิน พื้นที่ภายในใต้ถุนอาคาร - รอบอาคารใช้หัวฉีดพ่นน้ำยาเคมีผิวหน้าดินให้ทั่วพื้นที่ทั้งหมดแบบเปียกชุ่ม เพื่อให้น้ำยาซึมลงใต้ดิน น้ำยาผสมเสร็จอัดน้ำยาผิวหน้าดินประมาณ 6 ลิตร/3 ตรม.
ข้อตกลงบริการเงื่อนไขบริการ ระยะเวลา 1 ครั้ง, 1 ปี, 3 ปี ตามความต้องการระบบการตรวจเช็ค ติดตามผลงาน ทุก 4 เดือน ตามราคามาตรฐาน
การร้องขอกรณี-พบปัญหา หากสงสัยหรือพบปัญหาปลวกกรุณาแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบทันทีเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไข ภายใน 24 ชั่วโมง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สารเคมีคุณภาพสูง... Fipronil, Imidacloprid, Bifenthrin, Fenobucarb
คุณสมบัติของเคมี - สารออกฤทธิ์คุณภาพสูง ไม่มีกลิ่น มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยสูง
- ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พืชในดิน สัตว์เลี้ยง มนุษย์ สิ่งมีชีวิตทั่วไป
- มีฤทธิ์ตกค้างในดินระยะยาว เกาะติดกับดินได้ดี ไม่ถูกน้ำละลายกรองออก
- ออกฤทธิ์ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก เข้าสู่ตัวปลวก 2 ทาง คือ ทางปาก ผิวหนัง
- ออกฤทธิ์ช้าโดยปลวกสามารถส่งต่อๆ กันโดยสัมผัสกัน ทำให้ปลวกตายทั้งรัง
- ผ่านการทดสอบและผ่านการรับรองผล จากฝ่ายวิจัยพัฒนา กรมป่าไม้
- ผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)