Clip VDO

บริการป้องกัน และ กำจัดยุง

 

วิธีที่ 1.

สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ

วิธีที่ 2.

ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ (SPACE SPRAY) โดยพ่นแบบฝอยละเอียด (MISTING OR ULV) หรือพ่นแบบหมอกควัน (FOCGING) ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

วิธีที่ 3.

ฉีดพ่นเคมีรอบ ๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ และท่อระบายน้ำรอบอาคาร เป็นต้น

วิธีที่ 4.

ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ (LARVICIDE)หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำ (VACTOR 1 G) ตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคารสถานที่

วิธีที่ 5.

ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่องข้อแนะนำ

 

ข้อที่ 1.

การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ บริเวณที่มีน้ำขังภายใต้อาคารหรือท่อน้ำทิ้งหรือลำคลอง

ข้อที่ 2.

กำจัดและป้องกันโดยการใช้สารเคมีใส่ในน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำหรือไม่ให้ลูกน้ำเติบโตที่จะเป็นยุงในอนาคต โดยใช้สารเคมี Temephos 1% w/w SG ซึ่งออกฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำ

ข้อที่ 3.

ใช้น้ำมันก๊าดผสมเคมี ฉีดพ่นสเปรย์ผิวน้ำ เพื่อให้เคมีแขวนลอยกับน้ำมันกำจัดและป้องกันการ วางไข่ของยุงบนผิวน้ำได้

ข้อที่ 4.

ฉีดสเปรย์เคมีรอบตัวอาคารตามแหล่งที่ยุงอาศัยอยู่ เช่น บริเวณต้นไม้ใบหญ้า,บริเวณที่อับชื้น,ท่อระบายน้ำต่าง ๆ