Clip VDO

บริการป้องกัน และ กำจัดแมลงสาบ

 

เตรียมพื้นที่ในการฉีดแมลงสาบ

        การป้องกันและ กำจัดแมลงสาบ สามารถทำได้หลายวิธีแต่ที่นิยมอย่างแพร่หลาย คือการใช้สารเคมีและวิธีการอื่น ๆ มาผสมประสานเพื่อให้การกำจัดแมลงได้ผลมากยิ่งขึ้น

การใช้สารเคมี

        ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพใน การกำจัดแมลง โดยการฉีดสเปรย์ในบริเวณต่าง ๆ โดยคำนึงถึงแหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหารของ แมลงสาบ เช่น บริเวณท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ ท่อชาร์ป ห้องครัว ห้องเก็บของ ตามซอก รอยแตก รอยร้าวของผนัง หรือบริเวณที่มีความชื้น และห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น

การใช้เหยื่อ (GEL)

        ในกรณีพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมีหรือต้องการหลีกเลี่ยงให้ใช้เจลหยดตามบริเวณต่าง ๆ เช่น ขอบมุมโต๊ะ บริเวณมุมอับที่มี แมลงสาบ ออกมาหาอาหาร แต่บริเวณพื้นที่ที่วางเจลจะต้องมีการทำความสะอาด และไม่ให้มีเศษอาหารเพื่อเป็นทางเลือกของแมลงสาบ มิฉะนั้นการวางเจลจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร

การเตรียมพื้นที่ในการฉีดแมลงสาบ

วิธีที่ 1.

บริเวณในห้องครัวควรจัดเก็บอาหารใฝห้มิดชิดหรือเครื่องครัวอื่น ๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี

วิธีที่ 2.

ส่วนประกอบบริเวณอื่น ๆ อาจจะต้องเก็บจัดเข้าของหรือเครื่องใช้ที่ไม่สามารถทนต่อน้ำหรือสารเคมีได้


การใช้สารเคมี

วิธีที่ 1.

การกำจัด แมลงสาบ ที่ดีที่สุด คือการจัดการสุขาภิบาลภายในตัวบ้านการดูแลและรักษาความสะอาด ความชื้นในห้องครัว หรือมุมอับให้สะอาดอยู่เสมอ

วิธีที่ 2.

การจัดเก็บขยะหรือเศษอาหารภายในบ้านควรจะทำอย่างสม่ำเสมอและทุกวัน ไม่ควรทิ้งไว้ข้ามคืน ซึ่ง แมลงสาบ อาจจะเข้ามาหาอาหารและเข้ามารอบกวนภายในบ้านได้

วิธีที่ 3.

การจัดสุขาภิบาล การจัดเก็บและทำความสะอาดในอาคารบ้านเรือนหรือพื้นที่ที่ต้องการควบคุม แมลงสาบ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดประชากร แมลงสาบ ได้ดี รวมทั้งการดูแล ขยะเศษอาหารและการให้ความร่วมมือของผู้ที่อยู่อาศัยด้วยเพื่อให้ได้ผลที่ยิ่งขึ้น