Clip VDO

บริการป้องกัน และ กำจัดมด

 

ภายในตัวบ้านหรืออาคาร

        เจ้าหน้าที่จะสเปรย์หรือฉีดพ่นน้ำยาเคมีบริเวณที่พักของ มด บริเวณทางเดินของ มด บริเวณมุมอับชื้น หรือแหล่งอาหารของ มด และแหล่งบริเวณต่าง ๆ ภายในตัวบ้านเช่น วงกบประตู หน้าต่าง ท่อน้ำทิ้ง จุดที่ทิ้งเศษอาหาร รอยแตก รอยร้าวผนังบ้านหรืออาคาร ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บของ เป็นต้น

ภายนอกตัวบ้านหรืออาคาร

        ในกรณีพบรังมดให้ทำลายและใช้สารเคมีฉีดพ่นลงในบริเวณนั้น ๆ บริเวณสนามหญ้า หรือกำแพงบ้าน ใช้สเปรย์สารเคมีป้องกันมด และบริเวณรอบ ๆ ริมบ้านหรืออาคารอาจจะใช้เคมีผงโรยโดยรอบเพื่อป้องกันมดนำอาหารเข้ามาใบ้านได้

การเตรียมพื้นที่ในการฉีดมด

วิธีที่1. บริเวณในห้องครัวควรจัดเก็บอาหารใฝห้มิดชิดหรือเครื่องครัวอื่น ๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี
วิธีที่2. ส่วนประกอบบริเวณอื่น ๆ อาจจะต้องเก็บจัดเข้าของหรือเครื่องใช้ที่ไม่สามารถทนต่อน้ำหรือสารเคมีได้


ข้อแนะนำ

วิธีที่1. การกำจัด มด ที่ดีที่สุด คือการจัดการสุขาภิบาลภายในตัวบ้านการดูแลและรักษาความสะอาด ความชื้นในห้องครัว หรือมุมอับให้สะอาดอยู่เสมอ
วิธีที่2. การจัดเก็บขยะหรือเศษอาหารภายในบ้านควรจะทำอย่างสม่ำเสมอและทุกวัน ไม่ควรทิ้งไว้ข้ามคืน ซึ่ง มด อาจจะเข้ามาหาอาหารและเข้ามารบกวนภายในบ้านได้