เกี่ยวกับบริษัทฯ

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ที โฮม เซอร์วิส

* สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 444 หมู่ 2 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร 089-9601331,

056-412823, 081-3941450

 

ให้บริการกำจัดปลวกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี พิจิตร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี

พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี


มาตรฐานการบริการ

1. บริษัทมีบริการสำรวจพื้นที่ และสภาพปัญหา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และคำนวณอัตราค่าบริการให้กับลูกค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

2. เจ้าหน้าที่บริการ มีความรู้ และประสบการณ์ ให้บริการ เอาใจใส่ถึงความต้องการของลูกค้า

3. อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ให้บริการ อยู่ในสภาพที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสม สะอาด ทันสมัยอยู่เสมอ

4. ในการติดตั้ง มีทีมงานสำหรับให้บริการ บริษัทมีทีมนักวิชาการผู้ชำนาญการด้านกีฏวิทยา ที่พร้อมจะให้บริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การรับข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆ จากบริการ บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการแก้ไข ภายใน 1-2 วันทำการ